Verklaring arbeidsrelatie kunt u vertrouwen

Krijgt u voor uw werkzaamheden een verklaring arbeidsrelatie (VAR) van de Belastingdienst, dan moet u er ook op kunnen vertrouwen dat die juist is. De inspecteur mag niet zomaar op een later moment de afgegeven verklaring weer terugdraaien als de feiten niet gewijzigd zijn. Dit bleek ook uit een recente uitspraak van het gerechtshof in […]

Heel jaar mkb-winstvrijstelling voor firmanten die overgaan naar bv

De Advocaat-Generaal vindt dat er recht op de mkb-winstvrijstelling bestaat als een ib-onderneming met terugwerkende kracht tot 1 januari van het jaar voor rekening en risico van een bv wordt gedreven.

In deze zaak , waarover de Advocaat-Generaal advies uitbrengt aan de Hoge Raad die het definitieve oordeel velt, brengen de firmanten hun vof in […]

Foutje heffingskorting bij voorlopige aanslag

Bij het vaststellen van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting houdt de Belastingdienst ook rekening met de algemene heffingskorting. De fiscus heeft echter geconstateerd dat bij het opleggen van de voorlopige aanslag over 2011 de algemene heffingskorting niet juist is vastgesteld.

De Belastingdienst heeft bij het opleggen van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2011 soms eerder toegekende […]

Krimpende omzetten grote adviesbureau's door concurrerende ZZP'ers

Volgens een artikel in het Financieel Dagblad wordt de markt voor adviesdiensten voor 75% bediend door Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP). Grote adviesbureaus hebben te maken met een fors krimpende omzet en lagere winstmarges en sommige adviesbureaus schrijven rode cijfers.

Dat is heel sneu voor de grote bedrijven, maar blijkbaar besteden steeds meer opdrachtgevers rechtstreeks hun […]

Zzp'ers laten 170 miljoen liggen

Zelfstandigen zonder personeel laten jaarlijks veel geld liggen doordat ze hun uren- en kilometeradministratie niet goed op orde hebben.

Mogelijke oorzaken zijn dat freelancers zelf te weinig uren factureren, gemaakte kilometers niet goed bijhouden of niet goed op de hoogte zijn van fiscale regels. Het niet gedeclareerde bedrag kan oplopen tot zo’n 170 miljoen […]

Toch zelfstandigenaftrek voor vennote VOF concepten

Hof Leeuwarden heeft in hoger beroep geoordeeld dat een vennote van een installatiebedrijf aannemelijk heeft gemaakt dat de door haar verrichte werkzaamheden niet hoofdzakelijk van ondersteunende aard waren. Hierdoor heeft zij recht op zelfstandigenaftrek. De vrouw exploiteert in vof-verband met haar echtgenoot een installatiebedrijf. Aanvankelijk dreef de man het van zijn vader overgenomen bedrijf als […]

Concurrentiepositie van ZZP'er steeds groter

Concurrentiepositie ZZP’ers steeds groter voor gevestigde bedrijven

Steeds meer grotere bedrijven worden geconfronteerd met concurrentie van Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP). Dit komt met name door het prijsniveau van de ZZP’ers welke veel lager ligt dan bij de grote bedrijven die grote overheadkosten hebben. Detacheerders zien hun marktaandeel teruglopen, bedrijven huren meer ZZP’ers rechtstreeks in.

Sterke […]

Rekenhulp: Werkruimte in de woning

Op de site van de belastingdienst, staat sinds kort een erg handige rekenhulp om te bepalen of u in aanmerking komt voor kostenaftrek van een werkruimte aan huis:

Werkruimte in de woning

Indien u toch nog vragen mocht hebben wat in uw situatie mogelijk is, neem dan contact op met Administratiekantoor ZZP.

[…]

VAR-WUO voor feitelijke opdracht van overeenkomst

Als men uitdrukkelijk heeft beoogd een overeenkomst van opdracht te sluiten en men geeft ook feitelijk uitvoering hieraan, geeft de Belastingdienst onder voorwaarden een VAR-WUO af. De opdrachtnemer moet dan in ieder geval in het kader van de zelfstandige uitoefening van een beroep zijn werkzaamheden zelfstandig, voor eigen rekening en risico verrichten en daarbij […]

Vastgoedfraude: Laurentius onderzocht integriteit directie al

Bij de Bredase woningcorporatie Laurentius is enkele weken geleden een onderzoek ingesteld naar de integriteit van de bestuurders en commissarissen. Ook worden enkele projecten van de corporatie onderzocht, waaronder verdachte grondtransacties rond het Tilburgse Willemskwartier.

Dat zegt Stan Gielen, waarnemend voorzitter van de raad van commissarissen van Laurentius, het toezichthoudende orgaan dat initiatief […]