Foutje heffingskorting bij voorlopige aanslag

Bij het vaststellen van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting houdt de Belastingdienst ook rekening met de algemene heffingskorting. De fiscus heeft echter geconstateerd dat bij het opleggen van de voorlopige aanslag over 2011 de algemene heffingskorting niet juist is vastgesteld.

De Belastingdienst heeft bij het opleggen van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2011 soms eerder toegekende algemene heffingskorting teruggevorderd of niet verleend. U heeft waarschijnlijk wel recht op deze algemene heffingskorting. De fout is mogelijk het gevolg van het niet volledig invullen van alle gegevens of door een onvolkomenheid in de software. De fiscus is nu bezig met het herstellen van deze fout in de voorlopige aanslagen.

Herzieningsverzoek indienen

Voor het herzien van de voorlopige aanslag is het wel noodzakelijk dat uw verzoek compleet is. U kunt een herzieningsverzoek bij de fiscus indienen, of dit laten doen door Administratiekantoor ZZP, zodat de fout zo snel mogelijk wordt hersteld. Dit verzoek moet u uiterlijk 1 september 2012 indienen. Het is echter niet noodzakelijk om een herzieningsverzoek bij de Belastingdienst in te dienen. Uiteindelijk zal de Belastingdienst de fout dan zelf corrigeren bij het opleggen van de definitieve aanslag.

Leave a Reply