Automatische verlenging VAR (verklaring arbeidsrelatie) vervalt

Met ingang van 2013 vervalt in de Wet inkomstenbelasting 2001 de mogelijkheid tot automatische verlenging van de verklaring arbeidsrelatie (VAR). Dit betekent feitelijk dat voor het kalenderjaar 2014 geen automatische verlenging van de eerder afgegeven verklaring arbeidsrelatie (VAR) meer zal plaatsvinden.

Voor de automatische verlenging van de VAR voor het kalenderjaar 2013 heeft de voorgestelde wijziging geen gevolgen.

Dezelfde VAR

Automatische verlenging van de VAR vindt nu plaats indien door de Belastingdienst aan een belastingplichtige voor drie achtereenvolgende jaren dezelfde VAR is afgegeven voor hetzelfde soort werkzaamheden, bijvoorbeeld drie jaar lang een VAR-winst uit onderneming of een VAR directeur-grootaandeelhouder. De werkzaamheden moeten ook onder overeenkomstige omstandigheden zijn verricht. In dat geval wordt de VAR vanaf het vierde opvolgende kalenderjaar automatisch verlengd.

Webmodule

Zonder aanpassing van de wet zou in het najaar van 2013 recht bestaan op verlenging van de VAR voor 2014. De afgifte van de VAR wordt door de Belastingdienst in de loop van 2013 echter vervangen door een webmodule waarmee direct een oordeel kan worden verkregen van de Belastingdienst over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Deze webmodule maakt integraal onderdeel uit van het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel. Inhoudelijke beoordeling van de arbeidsrelatie, die op dit moment nog achteraf door de Belastingdienst plaatsvindt, bijvoorbeeld bij een looncontrole, kan dan vooraf worden gedaan. Opdrachtgevers worden aansprakelijk voor de in de webmodule aangegeven feiten en omstandigheden, voor zover de opdrachtgever hier beslissende invloed op heeft. Het gaat dan om de afspraken die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn gemaakt en die van invloed zijn op de kwalificatie van de arbeidsrelatie, zoals de arbeidsvoorwaarden. Alleen als de werkzaamheden overeenkomstig deze feiten en omstandigheden worden verricht, bestaat geen risico op een naheffing loonheffingen voor de opdrachtgever.

Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met Administratiekantoor ZZP.

Leave a Reply