Automatische verlenging VAR (verklaring arbeidsrelatie) vervalt

Met ingang van 2013 vervalt in de Wet inkomstenbelasting 2001 de mogelijkheid tot automatische verlenging van de verklaring arbeidsrelatie (VAR). Dit betekent feitelijk dat voor het kalenderjaar 2014 geen automatische verlenging van de eerder afgegeven verklaring arbeidsrelatie (VAR) meer zal plaatsvinden.

Voor de automatische verlenging van de VAR voor het kalenderjaar 2013 heeft de […]

Verklaring arbeidsrelatie kunt u vertrouwen

Krijgt u voor uw werkzaamheden een verklaring arbeidsrelatie (VAR) van de Belastingdienst, dan moet u er ook op kunnen vertrouwen dat die juist is. De inspecteur mag niet zomaar op een later moment de afgegeven verklaring weer terugdraaien als de feiten niet gewijzigd zijn. Dit bleek ook uit een recente uitspraak van het gerechtshof in […]

Vraag tijdig uw VAR-beschikking aan

Met een VAR Verklaring Arbeidsrelatie WUO (Winst Uit Onderneming) hoeven uw opdrachtgevers geen loonbelasting en premies volks en werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen. Indien u al drie of meer jaren een VAR-beschikking heeft ontvangen, dan hoort de Belastingdienst uw VAR-beschikking 2012 al automatisch verstrekt te hebben. Heeft u niet automatisch de VAR-beschikking […]

ZZP-ers en hun VAR

Werkt u binnen uw onderneming met ZZP-ers? Administratiekantoor ZZP raadt dan aan hun VAR te controleren! Een VAR-winst uit onderneming of een VAR-directeur-grootaandeelhouder geeft u als opdrachtgever de begeerde vrijwaring dat u niet als werkgever van de ZZP-er kunt worden aangemerkt. U moet als opdrachtgever dan wel aan vier voorwaarden voldoen: u moet een kopie […]

VAR verklaring Zelfstandigen zonder Personeel

Administratiekantoor ZZP constateert dat er bij ZZP’ers nogal wat onduidelijkheid heerst over de Verklaring Arbeids Relatie (VAR). Hieronder volgt een nadere uitleg hiervan.

VAR- Algemeen en uitleg

Een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is een document dat wordt afgegeven door de Belastingdienst, waarin vermeld wordt wat uw status als zelfstandige is. Een ZZP’er, freelancer of zelfstandig ondernemer […]