Jaarwisseling gunstig moment om over te stappen naar Administratiekantoor ZZP

Bent u ontevreden over de dienstverlening van uw huidige administratiekantoor of accountant en krijgt u onverwacht hoge rekeningen van hem en vraagt u zich af wat daar voor gedaan wordt, dan is het wellicht handig om eens een offerte bij Administratiekantoor ZZP aan te vragen.

Het fiscale jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 1 januari is dus een ideaal moment om over te stappen naar een nieuw administratiekantoor. De huidige boekhouder of accountant kan het afgelopen jaar afronden en Administratiekantoor ZZP kan op basis van deze eindcijfers van start gaan met het nieuwe jaar.

Wij voeren altijd graag eerst een kennismakingsgesprek om te kijken of er vanuit beide kanten een ‘klik’ is. Als we beiden een goed gevoel hebben bij een nieuwe samenwerking dan kan het snel geregeld zijn.

U hoeft zich geen zorgen te maken over een eventuele overstap. Uiteraard moet u de dienstverlening bij uw huidige administratiekantoor tijdig opzeggen. Wij nemen het vanaf dat moment over en vragen alle benodigde stukken op voor een correcte overzetting.

Er kunnen diverse redenen zijn om over te stappen naar een ander administratiekantoor. Hieronder volgt een, niet uitputtende, opsomming van mogelijke oorzaken:

  • Aangiften worden te laat ingediend;
  • Definitieve aanslagen wijken af van die van de accountant;
  • U heeft het gevoel dat niet alle ondernemersvoordelen volledig worden benut;
  • Elk telefoontje wordt doorberekend;
  • U krijgt ongevraagd een jaarrekening, terwijl een ZZP-er niet verplicht is een jaarrekening op te laten maken.

Indien u zich hierin herkent, of wegens andere redenen graag over zou willen stappen, is het misschien tijd eens een offerte op te vragen bij Administratiekantoor ZZP. Administratiekantoor ZZP hanteert een zeer transparante en eerlijke tarievenstructuur zodat vooraf direct duidelijk is wat voor welke dienstverlening berekend wordt.

Administratiekantoor ZZP verzorgt middels software van Snelstart uw volledige administratie, inclusief alle fiscale aangiften, zodat u hier geen omkijken naar heeft en u zich kunt richten op de zaken waar uw ambitie naar uitgaan. Eventueel kunt u er voor kiezen zelf de administratie in Snelstart te doen en de controle, afwerking en fiscale rapportering aan ons over te laten. Wij adviseren dan graag bij de verdere inrichting van het pakket.

In een vrijblijvend gesprek nemen wij desnoods al uw vragen door, zodat u kunt ontdekken of wij de boekhouder zijn die bij u past.

Wilt u meer weten over onze tarieven, doorloop en verzendt dan geheel vrijblijvend het rekenmodel van de offerteaanvraag. Hierna zullen wij contact met u opnemen.

Krimpende omzetten grote adviesbureau's door concurrerende ZZP'ers

Volgens een artikel in het Financieel Dagblad wordt de markt voor adviesdiensten voor 75% bediend door Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP). Grote adviesbureaus hebben te maken met een fors krimpende omzet en lagere winstmarges en sommige adviesbureaus schrijven rode cijfers.

Dat is heel sneu voor de grote bedrijven, maar blijkbaar besteden steeds meer opdrachtgevers rechtstreeks hun opdrachten aan bij diegene die het werk uitvoert. ZZP’ers kennen geen overheadkosten en kunnen daardoor concurrerend optreden op een markt die decennialang gedomineerd werd door onderaanneming.

Gouden tijden voor bemiddelaars is voorbij
In “gouden tijden” waren er veel meer opdrachten dan uitvoerders. De grote adviesbureaus huurden ZZP’ers in die voor een schamel bedrag opdrachten bij derden mochten uitvoeren. Dat daarbij grove marges werden toebedeeld aan de grote adviesbureaus voor hun bemiddeling was meer stelregel dan uitzondering. Een uurtarief van € 40,- voor de zelfstandigen werd zonder met de ogen te knipperen doorbelast tegen het drievoudige. Nu ook grote opdrachtgevers en overheidsinstanties moeten bezuinigen ontdekt men dat het eigenlijk veel voordeliger is om de mensen in het veld rechtstreeks in te huren zonder tussenkomst van een bemiddelaar…

Ook in andere sectoren wint ZZP’ers marktaandeel
De adviesbranche is niet de enige groep die dit verschijnsel merkt. Ook in de bouwsector klagen aannemers steen en been dat ze veel concurrentie hebben van ZZP’ers. Ook deze groepen aannemers hebben zelfstandigen stelselmatig uitgebuit totdat de zelfstandigen steeds meer rechtstreeks opdrachten gingen aannemen.

Administratiekantoor ZZP helpt met haar aantrekkelijke tarief de ZZP’er bij het behoud van zijn/haar concurrentiepositie.

ZZP-ers werken liever als zelfstandige dan in loondienst

Zakelijke professionals werken liever als ZZP’er dan dat ze in loondienst willen werken. Dat blijkt uit een onderzoek op de website van nu.nl, iets meer dan de helft van de 1000 respondenten geeft de voorkeur aan een bestaan als zelfstandige. Vrijheid van handelen en flexibiliteit staan onbetwist op het voorkeurslijstje van ZZP’ers. Niet te hoeven voldoen aan het keurslijf zoals in een loondienstverband en een gevoel van trots om zelf verantwoordelijk te zijn voor je eigen successen zijn belangrijke drijfveren. Ook de vrijheid van het werken op wisselende locaties werd veel genoemd. Afwisseling in werk en spanning rondom het ondernemerschap spelen een rol.

Niet allemaal rozegeur en maneschijn
Natuurlijk zijn er ook nadelen: Je moet alles zelf doen, ook het verzorgen van een deugdelijke administratie. Daarnaast werd het gemis van collega’s genoemd als nadeel. Verder werd de administratieve rompslomp omtrent regels van de overheid als hinderlijk ervaren.

Administratiekantoor ZZP kan u helpen deze nadelen te beperken door de administratie uit handen te nemen voor een eerlijk tarief.

FC ZZP aflevering 2 5 feb 2012

Zondag 5 februari was de tweede aflevering van FC ZZP met Wilfred Genee. Het onderwerp was dit keer bedrijfsvoering. Wilfred: “ZZP’ers zoeken elkaar op. Ze hebben elkaar nodig, vandaar dat FC ZZP ook wel ‘het grootste team van Nederland’ is.

Uitzending gemist? Bekijk ‘m hier!

Tafelgasten

Roel van der Beek productmanager Start KvK en Carel Erasmus Juristen van Oranje spraken elkaar aan de tafel van Wilfred.

Carel maakte van netwerkproblemen zijn business. Juristen van Oranje is er voor laagdrempelig advies voor ondernemers. Later startte hij ook de netwerkclub Ondernemers van Oranje. Zijn tip: “Onderschat het ondernemerschap niet. Je denkt dat je klanten vanzelf komen, maar dat is niet zo. Volg je droom en kijk vooral goed naar waar je niet goed in bent.”

Roel vertelt dat 25% van de studenten erover denkt om voor zichzelf te beginnen. Hij waarschuwt: “Vraag jezelf af of je het wel in je hebt: ben ik wel een ondernemer? Je moet zelf je weg en je klanten vinden. Alleen is maar alleen, dus moet je netwerken. Ondernemen is doen!”

Op het supportershonk op Facebook vind je de poll ‘wie vind jij Tafelgast van de Week’? Roel staat op dit moment voor op Carel, maar dit kan nog veranderen!

Reportages rondom bedrijfsvoering

Architect Alex Goedemans overleeft de crisis door ‘het nieuwe werken’. Acht jaar lang werkte hij voor een architectenbureau maar geeft aan nu als zelfstandige de klant het beste te kunnen bedienen. Thuis werkt hij via internet samen met collega’s, opdrachtgevers en overheden. Alex: “Als je eenmaal begonnen bent, dan is het niet meer spannend, dan is het alleen nog maar leuk!”

Copywriter Sabine de Witte noemt zichzelf een ‘working nomad’. Zij is regelmatig te vinden op flexwerklocaties. Het voordeel van dat soort locaties boven thuis werken, vindt ze dat ze productiever is en kan netwerken.

De tweede aflevering van FC ZZP sluit af met Erik Heuer van Nissan, die vertelt dat leasen ook voor zelfstandig ondernemers interessant kan zijn. “Kopen moet je op de balans zetten”, legt hij uit, “en bij leasen ben je volledig ontzorgd en weet je precies wat je maandelijks kwijt bent.”

Feiten en cijfers

Tijdens de uitzending worden verschillende cijfers genoemd, afkomstig van stellingen op de website fczzp.nl.

33% van de ZZP’ers startte als ondernemer zonder voorkennis

46% van de ZZP’ers heeft moeite met administratie

55% van de ZZP’ers denkt dat het hebben van een kantoor voor hen teveel kost

79% van de ZZP’ers is het eens met de stelling ‘zonder internet heb ik een rotdag’

Behoort u tot de 46% van de ZZP-ers welke moeite heeft met administratie, neem dan contact op met Administratiekantoor ZZP. Wij helpen u tegen zeer scherpe en duidelijke tarieven.

Bron: Myler

Eenvoudig bezwaar maken tegen BTW-correctie

Per 1 juli 2011 zijn de regels voor het bepalen van de BTW-correctie behoorlijk op de schop gegaan als gevolg van een uitspraak van rechtbank Haarlem. Over de eerste helft van 2011 moet u de BTW over het privégebruik van de auto van de zaak nog koppelen aan de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting. Voor de tweede helft van 2011 moet u uitgaan van een BTW-forfait van 2,7%. Tegen de berekening over de eerste helft van 2011 kunt u bezwaar maken. Via Administratiekantoor ZZP kunt u nu op eenvoudige wijze bezwaar aantekenen tegen de BTW-correctie over de eerste helft van 2011.

In uw aangifte over 2011 moet u gebruik maken van twee systemen voor het berekenen van de BTW-correctie. Over de eerste helft van 2011 moet u de BTW-correctie baseren op het werkelijk gebruik of 12% van de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting. De rechtbank in Haarlem vond deze regeling echter in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De wet is op dit punt gewijzigd en voor de tweede helft van 2011 moet u de correctie bepalen op basis van het werkelijke gebruik of een vast forfait van 2,7% van de catalogusprijs. U kunt echter nog wel bezwaar maken tegen de BTW-correctie over het eerste helft van 2011.

Collectief bezwaar

Administratiekantoor ZZP kan hiervoor een bezwaarschrift indienen voor meerdere cliënten tegelijk. Administratiekantoor ZZP schrijft één collectief bezwaarschrift voor al haar klanten. U moet er wel mee instemmen dat de fiscus uw bezwaarschrift kan aanhouden tot één jaar na het onherroepelijk worden van arresten van de Hoge Raad in relevante proefprocedures. Daarnaast vervalt voor u de mogelijkheid om gehoord te worden voordat de fiscus uitspraak op het bezwaarschrift doet. Vraag bij Administratiekantoor ZZP eens naar de mogelijkheden om aan te sluiten bij het collectief bezwaar!

 

Uurtarieven zzp’ers staan onder druk

Steeds meer hoogopgeleide zelfstandigen zonder personeel zzp’ers krijgen te maken met de economische malaise. Dat blijkt uit de zzp-monitor van zzp-platform Myler, die de financiële positie van 1.963 zzp’ers onderzocht. Momenteel merkt 43,1procent van de zelfstandigen in de ICT en zakelijke dienstverlening dat het tarief onder druk staat. Een halfjaar eerder was dat nog bij 30,9 procent van de zzp’ers het geval.

Ook meldt 26,5 procent van de ondervraagden dat er minder opdrachten voorhanden zijn. Desondanks verwacht de helft van de zzp’ers dat de economie eind 2012 weer zal aantrekken. Zelfstandig ondernemers merken als eerste de effecten van een verslechterende economie.

De hoogtijdagen voor zelfstandig ondernemers leken in 2011 terug te komen. Maar door de nieuwe economische dip staan de uurtarieven van hoogopgeleide zzp’ers opnieuw onder druk. Het gemiddelde uurtarief van zzp’ers in de zakelijke dienstverlening en ICT zal in 2012 met 2,7 procent stijgen tot € 91,51. Na de inflatiecorrectie zal daar minder dan een procent van overblijven. Voor de crisis was het uurtarief vaak van ondergeschikt belang, omdat hoogopgeleide zzp’ers schaars waren.

Vaker zonder opdracht

In 2011 zat 41,3 procent van de hoogopgeleide zzp’ers minstens een maand onvrijwillig zonder opdracht. Dat is een verslechtering ten opzichte van 2010 toen dit percentage nog 37,7 procent bedroeg. Voor het nieuwe jaar verwacht 50,6 procent van de zelfstandigen minimaal een maand zonder opdracht thuis te zitten.

Gemiddeld duurde deze ‘werkeloosheid’ in 2011 3,79 maanden. Daarom bereiden zzp’ers zich voor op slechtere tijden door financiële reserves aan te leggen. In 2011 gaf 66,2 procent van de zelfstandigen aan na zes maanden in de financiële problemen te komen. Voor het komende jaar verwacht 83,3 procent van de zzp’ers na een half jaar in de financiële problemen te komen.

Sparen

Toon van Bodegom, directeur van zzp-platform Myler: ‘Vorig jaar merkten zzp’ers al de gevolgen van de slechte economische situatie. Deze trend heeft zich tot eind 2011 doorgezet. Ook in 2012 zullen hoogopgeleide zzp’ers het moeilijker krijgen. Toch verwacht ik niet dat zij in grote problemen zullen komen. De meeste zzp’ers hebben immers geleerd van de vorige crisis en waardoor zelfstandigen meer sparen voor slechtere tijden.’

Bron: Myler

 

MKB-ondernemers willen vaste prijsafspraken met accountant

Ondernemers in het MKB betalen voor de diensten van hun accountant liever een vaste prijs dan een rekening op basis van uurtarief. Maar liefst 65 procent van de MKBers geeft aan dat hij graag vaste prijsafspraken maakt met zijn financieel adviseur. Daarbij maakt het niet uit of de ondernemer een laag of hoog inkomen heeft; elke inkomenscategorie prefereert vaste prijsafspraken. Dit blijkt uit onderzoek van Alfa Accountants en Adviseurs in samenwerking met MKB kennissite BusinessCompleet.nl.

Aan het onderzoek namen 894 MKBers deel. 76 procent van de deelnemers heeft 0-5 werknemers in dienst.

Fouten

Het onderzoek laat verder zien dat MKBers niet van slordige accountants houden. Het maken van fouten wordt als belangrijkste reden genoemd voor het  overstappen naar een ander kantoor.

Beoordeling

MKBers beoordelen overigens hun eigen boekhouder of accountant met gemiddeld een 7,5. Een kwart geeft zijn financieel adviseur zelfs een 9 of een 10. De meerderheid is dus dik tevreden over zijn financieel adviseur. 74 procent van de ondernemers vindt zijn accountant bovendien een betrouwbare partner. Toch is er nog een significant deel niet tevreden: 11 procent geeft zijn adviseur een onvoldoende of overweegt zelfs om over te stappen. Ook komen verbeterpunten naar voren: 18 procent van de ondernemers geeft aan dat de kennis van belastingregels en wetgeving van hun adviseur kan worden verbeterd. Daarnaast vindt bijna een kwart van de ondernemers de helderheid van facturatie voor verbetering vatbaar.

Belangrijkste factoren bij keuze accountant

Een aantal factoren spelen bij ondernemers een belangrijke rol als er een keuze gemaakt moet worden voor een accountant. Ondernemers geven aan het zeer belangrijk te vinden dat er een klik is met de contactpersoon en deze persoon de zaken begrijpelijk uitlegt. Ook moet de jaarrekening helder zijn en het liefst heeft de ondernemer een accountant die in de buurt is gevestigd.

Top 5 redenen om over te stappen

Een goede, persoonlijke band met de adviseur is dus belangrijk voor de ondernemer. Toch kan die band makkelijk worden verbroken. De belangrijkste reden voor een ondernemer om over te stappen, is als de accountant fouten maakt. Andere omstandigheden die voor de ondernemer een reden zijn om op zoek te gaan naar een ander:

  • Stijgende prijzen
  • Onverwachte facturen
  • Het vertrek van een contactpersoon
  • Geen duidelijke facturen
Administratiekantoor ZZP hanteert een zeer heldere tariefstructuur waarbij de kosten direct inzichtelijk zijn, zodat u niet geconfronteerd wordt met onverwachte facturen. Klanten betalen voor hetgeen Administratiekantoor ZZP doet en niet voor hoe lang zij hierover doet.

 

Administratiekantoor ZZP

Zoals de naam al min of meer aangeeft, legt Administratiekantoor ZZP zich toe op het verzorgen van de administratie van de ZZP’er.

Het voeren van een gedegen administratie is voor een ondernemer een tijdrovende klus. Daarnaast is er een aanzienlijke kans dat u fiscale voordelen laat liggen. Het is al snel voordeliger uw administratie aan Administratiekantoor ZZP uit te besteden, zodat u zich bezig zou kunnen houden met wat u het beste kunt en het liefste doet: Ondernemen. Voor een bedrag vanaf € 50,= per maand nemen wij reeds de administratieve verwerking, inclusief fiscale aangiften, voor onze rekening.

Administratiekantoor ZZP begeleidt de relaties op een informele doch vakkundige manier, waarin termen als wederzijds vertrouwen, no-nonsense en gelijkwaardigheid een belangrijke basis vormen. Hoewel (en omdat) wij overtuigd zijn van onze kwaliteit, bieden wij onze klanten de mogelijkheid ten alle tijde op te zeggen, zodat u nergens aan vast zit.

Indien bovenstaande u aanspreekt, nodigt Administratiekantoor ZZP u uit om verder te lezen om zodoende het dienstenpakket te leren kennen.