Investeringen van alle maten tellen mee bij investeringsaftrek

Werkt u in een samenwerkingsverband, dan moet u voor de investeringsaftrek de investeringen samentellen. De rechtbank in Haarlem heeft recent bepaald dat het hierbij niet alleen gaat om de investeringen die door het samenwerkingsverband zijn verricht, maar ook om de investeringen die voor het samenwerkingsverband zijn gedaan.

In deze zaak ging het om een maat van een fysiomaatschap. In 2008 kochten de maten een bedrijfsruimte voor een bedrag van € 256.635 voor de werkzaamheden van de fysiomaatschap. Er was een aparte kostenmaatschap opgericht voor de aankoop en de gezamenlijke kosten van het pand. De maat gaf in een bezwaarschrift bij zijn aangifte inkomstenbelasting aan dat hij de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek voor zijn aandeel in de investering wilde toepassen. De inspecteur weigert deze investeringsaftrek van € 10.779.

Investeringen samenwerkingsverband samentellen

De rechtbank gaf aan dat de maat de investeringen van de verschillende maten samen moest tellen voor het bepalen van de hoogte van de investeringsaftrek. De investeringsaftrek moest daarna verdeeld worden over de maten. Dit gold ook voor de investering van de kostenmaatschap die werd gedaan voor het samenwerkingsverband. Volgens de rechter moest de maat uitgaan van de totale investering van € 256.635. Deze investering was hoger dan de grens van de investeringsaftrek van € 236.000. De maten hadden dus geen recht op de investeringsaftrek. De inspecteur kreeg dus gelijk. Rechtbank Haarlem, 23 november 2012, LJN: BY4253

Heeft u vragen over wat dit in uw situatie betekent, neem dan contact op met Administratiekantoor ZZP.

Leave a Reply