Kamer van Koophandel waarschuwt voor nepfacturen

Ondernemers moeten komende weken extra alert zijn op nepfacturen die zogenaamd van de Kamer van Koophandel (KvK) komen. Met ingang van 2013 is de jaarlijkse bijdrage aan de KvK namelijk afgeschaft en ontvangen ondernemers daarvoor geen factuur meer, zo waarschuwde de ondernemersorganisatie donderdag.

Voor eventuele nog openstaande jaren kan nog wel een naheffing volgen. Ook blijven ondernemers in de nieuwe situatie wel betalen voor de activiteiten die de KvK oppakt om hen verder te helpen met ondernemen. Dat laatste gebeurt vanaf 2013 echter via belastingen.

Net als in de stille zomerperiode, zijn volgens de KvK rond de drukke feestdagen in december jaarlijks veel fraudeurs actief.

Controle geldigheid BTW-identificatienummers

Vanaf 1 oktober 2012 kunt u alleen op de website van de Europese Commissie nog de geldigheid van een BTW-identificatienummer controleren. Deze controle is noodzakelijk om te kijken of u het nultarief wel terecht toepast bij de levering aan een buitenlandse afnemer. Nu kunt u dat ook nog laten controleren door de Belastingdienst.

Een intracommunautaire levering – dit is een levering aan een ondernemer in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) – is belast met 0% BTW. Voorwaarde bij zo’n levering is dat u de goederen daadwerkelijk moet uitvoeren. Daarnaast moet de afnemer wel een BTW-ondernemer zijn en over een BTW-identificatienummer beschikken in het land waar de goederen naartoe gaan. Het is aan u om dit BTW-identificatienummer te controleren. Is dit nummer niet aanwezig dan mag u het nultarief niet toepassen.

Controleren op website Europese Commissie

Op dit moment heeft u de mogelijkheid om dit nummer te controleren bij de Belastingdienst. Het bestaan van een BTW-nummer kunt u ook controleren op de website van de Europese Commissie. Vanaf 1 oktober van dit jaar kunt u het BTW-nummer alleen nog controleren op de website van de Europese Commissie. U vult dan het BTW-nummer en de lidstaat van de afnemer in en daarnaast uw gegevens. Het programma kijkt dan of deze gegevens kloppen. Naam- en adresgegevens kunt u zo ook controleren. Het resultaat van de controle kunt u ter bevestiging afdrukken of opslaan op uw computer, zodat u bewijs heeft in uw administratie.

Heeft u vragen over intracommunautaire leveringen, neem dan contact op met Administratiekantoor ZZP.

Tijdwinst voor kantoren in SBR-implementatietraject

Op initiatief van SRA heeft eind augustus een bespreking plaatsgevonden met het management van de Belastingdienst, waarin de zorg is uitgesproken rond het invoeringsproces van SBR. SBR wordt per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal voor diverse stromen. Dit betekent dat aangiftes IB en VpB over het aangiftejaar 2012 die rechtstreeks vanuit software verstuurd worden, verplicht met SBR moeten worden aangeleverd.

SRA-bestuurslid Jan Zweekhorst uitte met name zijn zorgen over het aanvraagproces van het Service Bericht Aanslag (vervanger van de Elektronische Kopie Aanslag) en dat van de uitstelaanvraag (voor 1 april) voor het aangifte jaar 2012: Is iedereen op tijd klaar? Tijdens het gesprek met de Belastingdienst waarbij ook NOAB aanwezig was, heeft Zweekhorst twee voorstellen gedaan die gisteren door het ministerie van Financiën zijn goedgekeurd:

1. EKA en SBA

De SBA -de nieuwe EKA- is zeer waarschijnlijk niet klaar op 1 januari 2013. Daarom zal in 2013 de EKA blijven bestaan naast de SBA. Kortom: het aangiftejaar 2012 kan ook in EKA ontvangen worden.

2. De Uitstelregeling

De uitstelaanvraag voor het aangiftejaar 2012 moet voor 1 april 2012 ingediend worden. Om wat ruimte voor de kantoren te creëren, gaat het ministerie ermee akkoord dat de uitstelaanvragen, evenals EKA/SBA, ook nog via het BAPI-kanaal aangevraagd kunnen worden. Hierdoor winnen kantoren een aantal maanden tijd om hun organisatie SBR-proof te maken.

SRA: ‘Ondanks deze tijdswinst benadrukken we nogmaals het belang om het migratieproces rond SBR (implementatie juiste PKI service certificaat én software) zo snel mogelijk te starten als u dat als kantoor nog niet heeft gedaan. Uw kantoor moet uiterlijk 1 maart 2013 SBR-proof zijn. Voor meer informatie verwijzen we u naar de SBR Whitepaper op de website van SRA, de publicaties van de Belastingdienst en www.sbr-nl.nl.’

Betalingstermijnen worden wettelijk vastgelegd

Wat verandert er?

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden worden wettelijk vastgelegd. Nu bepaalt de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn.

Business-to-business (B2B)

  • Als u contractueel niets regelt, moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald.
  • In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken.
  • Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Bedrijven en overheden

Binnen 30 dagen na de factuurdatum moet worden betaald. Afwijking van deze termijn is vrijwel niet mogelijk.

Voor wie?

Alle bedrijven

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in per 1 januari 2013.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

 

Zzp'ers laten 170 miljoen liggen

Zelfstandigen zonder personeel laten jaarlijks veel geld liggen doordat ze hun uren- en kilometeradministratie niet goed op orde hebben.

Mogelijke oorzaken zijn dat freelancers zelf te weinig uren factureren, gemaakte kilometers niet goed bijhouden of niet goed op de hoogte zijn van fiscale regels. Het niet gedeclareerde bedrag kan oplopen tot zo’n 170 miljoen euro per jaar. Dit blijkt uit een onderzoek onder zzp-ers, uitgevoerd door Coen en marktonderzoeksbureau Kien.

Deelnemende zzp-ers gaven zeer uiteenlopende misgelopen bedragen op, maar gemiddeld laten ze 100 tot 200 euro liggen. In totaal lopen ongeveer 90.000 zzp-ers gemiddeld 1000 euro per jaar mis (circa 90 miljoen euro). Daarnaast declareren zij geen of te weinig kilometers of reiskosten bij de Belastingdienst. Dit komt neer op zo’n 12 miljoen euro extra voor de staat. Hierbovenop komt nog eens 66 miljoen euro, die frewelancers om andere redenen laten liggen.

Denkt u ook dat u ergens geld laat liggen, neem dan contact op met Administratiekantoor ZZP.

Concurrentiepositie van ZZP'er steeds groter

Concurrentiepositie ZZP’ers steeds groter voor gevestigde bedrijven

Steeds meer grotere bedrijven worden geconfronteerd met concurrentie van Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP). Dit komt met name door het prijsniveau van de ZZP’ers welke veel lager ligt dan bij de grote bedrijven die grote overheadkosten hebben. Detacheerders zien hun marktaandeel teruglopen, bedrijven huren meer ZZP’ers rechtstreeks in.

Sterke groei ZZP’ers verwacht

Op dit moment bestaat 14% van de beroepsbevolking uit ZZP’ers. Volgens een rapport van de ABN AMRO Bank zal dit doorgroeien naar 20%. Er treedt daarbij een verschuiving op van detacheerders naar bemiddelaars. Voor detacheerders en uitzendbureaus zien de onderzoekers een sterke daling, terwijl de mogelijkheden voor bemiddelaars als positief worden gezien.

Kleinere opdrachtgevers huren steeds meer rechtstreeks de vakmanschap van de ZZP’er in. Daarbij bespaart het kleinbedrijf vaak een aanzienlijke marge die de bemiddelaars en detacheerders in dat segment berekenen aan zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

ZZP’ers zijn concurrent van gevestigde bedrijven

ZZP’ers kunnen door het ontbreken van overheadkosten vaak veel goedkoper werken dan de gevestigde bedrijven. Volgens Han Mesters (ABN AMRO) in het Financieel Dagblad halen eenpitters ook vaak business weg bij bedrijven omdat ze zeer flexibel kunnen werken.

 

ZZP-ers werken liever als zelfstandige dan in loondienst

Zakelijke professionals werken liever als ZZP’er dan dat ze in loondienst willen werken. Dat blijkt uit een onderzoek op de website van nu.nl, iets meer dan de helft van de 1000 respondenten geeft de voorkeur aan een bestaan als zelfstandige. Vrijheid van handelen en flexibiliteit staan onbetwist op het voorkeurslijstje van ZZP’ers. Niet te hoeven voldoen aan het keurslijf zoals in een loondienstverband en een gevoel van trots om zelf verantwoordelijk te zijn voor je eigen successen zijn belangrijke drijfveren. Ook de vrijheid van het werken op wisselende locaties werd veel genoemd. Afwisseling in werk en spanning rondom het ondernemerschap spelen een rol.

Niet allemaal rozegeur en maneschijn
Natuurlijk zijn er ook nadelen: Je moet alles zelf doen, ook het verzorgen van een deugdelijke administratie. Daarnaast werd het gemis van collega’s genoemd als nadeel. Verder werd de administratieve rompslomp omtrent regels van de overheid als hinderlijk ervaren.

Administratiekantoor ZZP kan u helpen deze nadelen te beperken door de administratie uit handen te nemen voor een eerlijk tarief.

ZZP-ers zijn succesvoller met goede administratie

ZZP’er vindt administratie lastig. Terecht?

Volgens veel nieuwsberichten vinden Zelfstandigen Zonder Personeel de administratie van hun bedrijf lastig en tijdrovend. Volgens een recent onderzoek van Myler doet 80% van de ZZP’ers de administratie zelf. Gemiddeld kost dat 80 uur per jaar en wordt dit gezien als een van de lastigste taken.

Administratie geeft inzicht en maakt ZZPers succesvoller

Op zich is het begrijpelijk als je nooit iets met een bedrijfsadministratie hebt gedaan, maar tegelijk is de administratie het centrale punt van een bedrijf. Veel zelfstandigen weten eigenlijk niet wat ze verdienen met hun bedrijf en raken daardoor achteraf wel eens in de problemen als er afgerekend moet worden met de Belastingdienst. Cijfers liegen niet en laten de zelfstandige een kijk op de voortgang van hun bedrijf zien. Maar dan moet je wel weten hoe je cijfers moet beoordelen.

Bij de Helpdesk van Stichting ZZP Nederland komen veel vragen binnen over administratie, BTW regelingen, afschrijvingen, aftrekposten etc. Het zijn allemaal zaken die er nu eenmaal bijhoren en een ondernemer die weet welke kosten en welke winst hij of zij waar maakt staat een stuk sterker.

Leerzame avond zonder moeilijke saaie teksten

Voor Stichting ZZP Nederland is dit een reden om een thema-avond te organiseren over administratie en financiën. Volgens Johan Marrink van ZZP Nederland is dit een leerzame avond waar je snel en zonder saaie stukken inzicht in je bedrijf kunt krijgen. Marrink:” juist als ondernemer, kun je je ogen niet sluiten voor de financiële kant van je zaak. Hoe hard het ook klinkt, als je de financiën niet onder controle hebt, kan het snel afgelopen zijn. Weet wat je verdient, weet wat je uit kunt geven en weet waar je winst en waar je kosten maakt. Dan kom je minder snel voor verrassingen te staan.” ZZP Nederland organiseert op 13 maart voor leden de workshop Onderneem Financieel Bewust in samenwerking met Femke Hogema, auteur van de bestseller “Financiën voor ZZP’ers’. Femke is zelf ZZP’er en geeft op een verassend eenvoudige wijze de ZZP’er inzicht in een administratie, ook voor mensen die niets met cijfers hebben. Ze beantwoordt de belangrijke vragen over administratie, met name wat doe je zelf en wat besteed je uit is een belangrijk item. Verder ontvangen bezoekers tip en tools om de eigen financiën in goede banen te leiden.

Bron: Stichting ZZP-Nederland

FC ZZP aflevering 2 5 feb 2012

Zondag 5 februari was de tweede aflevering van FC ZZP met Wilfred Genee. Het onderwerp was dit keer bedrijfsvoering. Wilfred: “ZZP’ers zoeken elkaar op. Ze hebben elkaar nodig, vandaar dat FC ZZP ook wel ‘het grootste team van Nederland’ is.

Uitzending gemist? Bekijk ‘m hier!

Tafelgasten

Roel van der Beek productmanager Start KvK en Carel Erasmus Juristen van Oranje spraken elkaar aan de tafel van Wilfred.

Carel maakte van netwerkproblemen zijn business. Juristen van Oranje is er voor laagdrempelig advies voor ondernemers. Later startte hij ook de netwerkclub Ondernemers van Oranje. Zijn tip: “Onderschat het ondernemerschap niet. Je denkt dat je klanten vanzelf komen, maar dat is niet zo. Volg je droom en kijk vooral goed naar waar je niet goed in bent.”

Roel vertelt dat 25% van de studenten erover denkt om voor zichzelf te beginnen. Hij waarschuwt: “Vraag jezelf af of je het wel in je hebt: ben ik wel een ondernemer? Je moet zelf je weg en je klanten vinden. Alleen is maar alleen, dus moet je netwerken. Ondernemen is doen!”

Op het supportershonk op Facebook vind je de poll ‘wie vind jij Tafelgast van de Week’? Roel staat op dit moment voor op Carel, maar dit kan nog veranderen!

Reportages rondom bedrijfsvoering

Architect Alex Goedemans overleeft de crisis door ‘het nieuwe werken’. Acht jaar lang werkte hij voor een architectenbureau maar geeft aan nu als zelfstandige de klant het beste te kunnen bedienen. Thuis werkt hij via internet samen met collega’s, opdrachtgevers en overheden. Alex: “Als je eenmaal begonnen bent, dan is het niet meer spannend, dan is het alleen nog maar leuk!”

Copywriter Sabine de Witte noemt zichzelf een ‘working nomad’. Zij is regelmatig te vinden op flexwerklocaties. Het voordeel van dat soort locaties boven thuis werken, vindt ze dat ze productiever is en kan netwerken.

De tweede aflevering van FC ZZP sluit af met Erik Heuer van Nissan, die vertelt dat leasen ook voor zelfstandig ondernemers interessant kan zijn. “Kopen moet je op de balans zetten”, legt hij uit, “en bij leasen ben je volledig ontzorgd en weet je precies wat je maandelijks kwijt bent.”

Feiten en cijfers

Tijdens de uitzending worden verschillende cijfers genoemd, afkomstig van stellingen op de website fczzp.nl.

33% van de ZZP’ers startte als ondernemer zonder voorkennis

46% van de ZZP’ers heeft moeite met administratie

55% van de ZZP’ers denkt dat het hebben van een kantoor voor hen teveel kost

79% van de ZZP’ers is het eens met de stelling ‘zonder internet heb ik een rotdag’

Behoort u tot de 46% van de ZZP-ers welke moeite heeft met administratie, neem dan contact op met Administratiekantoor ZZP. Wij helpen u tegen zeer scherpe en duidelijke tarieven.

Bron: Myler

Geldig concurrentiebeding per e-mail voor zzp'er

Een arbeidsovereenkomst met een concurrentiebeding dat via de e-mail verstuurd is en waarop de werknemer zijn akkoord via de e-mail heeft gegeven, is rechtsgeldig. De uitvoering kort daarna van een opdracht bij een detacheringsbureau als zzp’er valt onder dit beding, aldus de rechter.

Een werknemer en een werkgever zijn mondeling een arbeidsovereenkomst overeengekomen. Zij onderhandelden over een indiensttreding van de werknemer bij de werkgever waarbij er ook sprake was van deelneming in het kapitaal van de werkgever. Toch gaat er iets mis. Er ontstaat een lastig te ontwarren kluwen van arbeidsrelaties die door de rechter moet worden ontleed.

Als de onderhandelingen rond lijken te zijn, stuurt de werkgever betrokkene een e-mail met de details van de arbeidsovereenkomst. Dit concept arbeidsovereenkomst bevat bepalingen over een proeftijd en een concurrentiebeding. Verder is er een artikel opgenomen over het verrichten van nevenwerkzaamheden. Dit wordt de werknemer verboden, ongeacht of hij dit doet voor eigen rekening of voor derden. Nadat er wat heen en weer wordt gemaild, komt er uiteindelijk een akkoord van de werknemer. Hij zegt dat het akkoord is en is het dus eens met de voorwaarden die zijn gesteld in de arbeidsovereenkomst.

Er wordt enige tijd voordat hij in dienst treedt, gesproken over een opdracht die de toekomstige werknemer bij een derde moet vervullen. De betrokkene wil pas in dienst treden nadat deze opdracht is vervuld. Enkele weken later meldt de werknemer dat hij via een IT-detacheringsbedrijf een opdracht krijgt bij een bedrijf en deze ook zal uitvoeren. Vervolgens zegt hij zijn baan af bij de werkgever met wie hij een overeenkomst had en neemt de opdracht als zzp’er voor zijn rekening.

De beoogd werkgever is ‘not amused’ en sommeert de werknemer zijn werkzaamheden voor het detacheringsbureau te staken. De werknemer doet alsof zijn neus bloedt en geeft geen gehoor aan de oproep van de werkgever. Daarop start de werkgever een kort geding. Hij eist dat de werknemer een jaar lang geen werkzaamheden uitvoert voor het detacheringsbureau en claimt een schadevergoeding als dit wel gebeurt. De kortgedingrechter stelt vast dat de arbeidsovereenkomst met een proeftijdbeding door de werknemer rechtsgeldig, want binnen de termijn, met onmiddellijke ingang is beëindigd. De afgesproken passage inzake het verbod op nevenwerkzaamheden is volgens de rechter niet geschonden.

Concurrentiebeding

Wel stelt de rechter dat het concurrentiebeding geldig is. Ondanks dat er tussen werkgever en werknemer verschil van mening is over het voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste van het concurrentiebeding, is de rechter van oordeel dat het beding in beginsel geldt.

Zo is er een arbeidsovereenkomst met een concurrentiebeding via de e-mail verstuurd en heeft de werknemer zijn akkoordverklaring via de e-mail gegeven. Het is volgens de voorzieningenrechter zo klaar als een klontje dat aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan. Bovendien had de werkgever veel belang bij het sluiten van een concurrentiebeding. De werknemer probeert er nog onder uit te komen door te zeggen dat het detacheringsbureau geen klant is van zijn werkgever.

Verder was er geen contractuele relatie tussen het bureau en zijn werkgever. Maar volgens de rechter was de afspraak dat er zou worden gezocht naar een geschikte opdracht, waarop zijn werkgever hem zou plaatsen bij een opdrachtgever. Ze zijn het eens dat de opdracht die de werknemer vond, ook een geschikte opdracht was voor de werkgever. En of de opdracht uit het netwerk van de werknemer kwam, doet volgens de rechter niet terzake. De werkgever is door de handelswijze van de werknemer een opdracht misgelopen en hierdoor heeft de werkgever schade opgelopen.

Dwangsom

De voorzieningenrechter verbiedt daarop de werknemer nog langer werkzaamheden uit te voeren voor het detacheringsbureau. Het verbod geldt voor een half jaar. De gevorderde dwangsom wordt beperkt. Wel moet de werknemer de proceskosten betalen. Nu kan de werknemer niet voor eigen rekening bij het detacheringsbureau of de aan haar gelieerde ondernemingen werkzaam zijn. Wanneer de werknemer zich niet houdt aan de afspraak, dient hij een dwangsom te betalen van 2.500 euro per dag.

 

Rechtbank Dordrecht, 8 september 2011, nr. 94096 / KG ZA 11-154 (35.50 KB)