Weekers weigert goede ZZP VAR plannen om te zetten in daden

Zelfstandigen Bouw en de Stichting ZZP Nederland betreuren het dat staatssecretaris Weekers vasthoudt aan de ontwikkeling van een VAR-webmodule en het voorstel van ZZP-organisaties voor een Bewijs van Ondernemerschap naast zich neerlegt. De argumenten die Weekers daarvoor aanvoert in een brief aan de Tweede Kamer, snijden volgens de ZZP-organisaties geen hout. Zelfstandigen Bouw en Stichting […]

Automatische verlenging VAR (verklaring arbeidsrelatie) vervalt

Met ingang van 2013 vervalt in de Wet inkomstenbelasting 2001 de mogelijkheid tot automatische verlenging van de verklaring arbeidsrelatie (VAR). Dit betekent feitelijk dat voor het kalenderjaar 2014 geen automatische verlenging van de eerder afgegeven verklaring arbeidsrelatie (VAR) meer zal plaatsvinden.

Voor de automatische verlenging van de VAR voor het kalenderjaar 2013 heeft de […]

Verklaring arbeidsrelatie kunt u vertrouwen

Krijgt u voor uw werkzaamheden een verklaring arbeidsrelatie (VAR) van de Belastingdienst, dan moet u er ook op kunnen vertrouwen dat die juist is. De inspecteur mag niet zomaar op een later moment de afgegeven verklaring weer terugdraaien als de feiten niet gewijzigd zijn. Dit bleek ook uit een recente uitspraak van het gerechtshof in […]

VAR-WUO voor feitelijke opdracht van overeenkomst

Als men uitdrukkelijk heeft beoogd een overeenkomst van opdracht te sluiten en men geeft ook feitelijk uitvoering hieraan, geeft de Belastingdienst onder voorwaarden een VAR-WUO af. De opdrachtnemer moet dan in ieder geval in het kader van de zelfstandige uitoefening van een beroep zijn werkzaamheden zelfstandig, voor eigen rekening en risico verrichten en daarbij […]

Vraag tijdig uw VAR-beschikking aan

Met een VAR Verklaring Arbeidsrelatie WUO (Winst Uit Onderneming) hoeven uw opdrachtgevers geen loonbelasting en premies volks en werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen. Indien u al drie of meer jaren een VAR-beschikking heeft ontvangen, dan hoort de Belastingdienst uw VAR-beschikking 2012 al automatisch verstrekt te hebben. Heeft u niet automatisch de VAR-beschikking […]

ZZP-ers en hun VAR

Werkt u binnen uw onderneming met ZZP-ers? Administratiekantoor ZZP raadt dan aan hun VAR te controleren! Een VAR-winst uit onderneming of een VAR-directeur-grootaandeelhouder geeft u als opdrachtgever de begeerde vrijwaring dat u niet als werkgever van de ZZP-er kunt worden aangemerkt. U moet als opdrachtgever dan wel aan vier voorwaarden voldoen: u moet een kopie […]

VAR verklaring Zelfstandigen zonder Personeel

Administratiekantoor ZZP constateert dat er bij ZZP’ers nogal wat onduidelijkheid heerst over de Verklaring Arbeids Relatie (VAR). Hieronder volgt een nadere uitleg hiervan.

VAR- Algemeen en uitleg

Een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is een document dat wordt afgegeven door de Belastingdienst, waarin vermeld wordt wat uw status als zelfstandige is. Een ZZP’er, freelancer of zelfstandig ondernemer […]

Zzp'er te afwezig in miljoenennota

Bijna de helft van de ondernemers 48% vindt de aangekondigde lastenverzwaring voor ondernemers in de Miljoenennota onbegrijpelijk. Eenderde van de respondenten kan wel begrip opbrengen voor de forse bezuinigingsmaatregelen. Dit blijkt uit een onderzoek onder het ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel.

De zzper wordt slechts 3 maal en niet noemenswaardig vermeld in de Miljoenennota. […]