Korten zelfstandigenaftrek 'onacceptabel'

Het kabinet hoeft voor extra bezuinigingen niet aan te kloppen bij het midden- en kleinbedrijf in de vorm van korting op de zelfstandigenaftrek. Dat zegt voorzitter Hans Biesheuvel van MKB-Nederland vandaag in een interview met de Telegraaf. “De overheid moet in zijn eigen vlees snijden. Bij ons hoeft men niet te zijn.” Minister Dijsselbloem van […]

Toch zelfstandigenaftrek voor vennote VOF concepten

Hof Leeuwarden heeft in hoger beroep geoordeeld dat een vennote van een installatiebedrijf aannemelijk heeft gemaakt dat de door haar verrichte werkzaamheden niet hoofdzakelijk van ondersteunende aard waren. Hierdoor heeft zij recht op zelfstandigenaftrek. De vrouw exploiteert in vof-verband met haar echtgenoot een installatiebedrijf. Aanvankelijk dreef de man het van zijn vader overgenomen bedrijf als […]

Vraag tijdig uw VAR-beschikking aan

Met een VAR Verklaring Arbeidsrelatie WUO (Winst Uit Onderneming) hoeven uw opdrachtgevers geen loonbelasting en premies volks en werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen. Indien u al drie of meer jaren een VAR-beschikking heeft ontvangen, dan hoort de Belastingdienst uw VAR-beschikking 2012 al automatisch verstrekt te hebben. Heeft u niet automatisch de VAR-beschikking […]

Benut nog dit jaar uw zelfstandigenaftrek

Met ingang van 1 januari 2012 is de zelfstandigenaftrek gewijzigd in één vast bedrag van 7.280 euro. In 2011 varieert de hoogte van aftrek nog van 9.484 euro bij ‘geringe’ winsten (winst van minder dan 14.045 euro) tot 4.602 euro bij ‘hogere’ winsten (winst van meer dan 59.810 euro). Het kabinet wil met de nieuwe […]

Aannemelijk maken van gewerkte uren door zzp-er voor aanvraag kinderopvangtoeslag

Samenvatting

Zelfstandigen zonder personeel zzp-ers komen ook in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan. Een punt van aandacht hierbij is het aantal gewerkte uren voor de eigen onderneming. Er bestaat namelijk een koppeling tussen de kinderopvangtoeslag aan het aantal gewerkte uren. Een zzp-er kan de gewerkte uren op een vergelijkbare […]

M/V firma: zorg voor een persoonsgebonden omzetverantwoording

Drijft u een onderneming samen met uw partner in een firma of maatschap? En verricht u beiden declarabele werkzaamheden? Administratiekantoor ZZP raadt u dan aan ervoor te zorgen dat in uw bedrijfsadministratie goed wordt vastgelegd wie van uw beiden welke omzet heeft behaald. Zo’n persoonsgebonden omzetverantwoording kan u goed van pas komen als u voor […]

Zorg voor een urenadministratie!

Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale gunstregelingen voor IB-ondernemers. Denk aan de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de fiscale oudedagsreserve, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en de meewerkaftrek. U moet aannemelijk maken dat u ten minste 1.225 uur aan de onderneming heeft besteed. Als u geen startende ondernemer bent, en u verricht naast het […]

Wordt urencriterium voor zelfstandigenaftrek afgeschaft ?

Administratiekantoor ZZP bereikte het volgende nieuws inzake een motie omtrent eventuele afschaffing van het urencriterium voor zelfstandigenaftrek:

Nr. 63

MOTIE VAN HET LID BRAAKHUIS

Voorgesteld 15 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het urencriterium in de zelfstandigenaftrek leidt tot grote irritatie bij zelfstandig ondernemers;van mening, dat er goede alternatieven denkbaar zijn, zoals […]

Wijzigingen ondernemingsaftrek 2012

Hieronder geeft Administratiekantoor ZZP een aantal regelingen aan die vervallen of wijzigen per 1 januari 2012.

Verwacht u lage winst voor 2011? Maak gebruik van de zelfstandigenaftrek!

De zelfstandigenaftrek wordt met ingang van 1 januari 2012 omgevormd tot één vast bedrag van € 7.280. De aftrek neemt niet langer af bij oplopende winst. Indexering van […]

Zelfstandigenaftrek 2012

Zelfstandigenaftrek wordt vaste basisaftrek

Staatssecretaris Weekers van Financiën wil de zelfstandigenaftrek omzetten in een vaste basisaftrek van 7.280 euro. De hoogte van de aftrek is straks niet langer afhankelijk van de winst uit uw onderneming, maar budgettair neutraal. Dit om het degressieve karakter -hoe meer winst, hoe minder aftrek- van de aftrek te voorkomen. Het […]