Krimpende omzetten grote adviesbureau's door concurrerende ZZP'ers

Volgens een artikel in het Financieel Dagblad wordt de markt voor adviesdiensten voor 75% bediend door Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP). Grote adviesbureaus hebben te maken met een fors krimpende omzet en lagere winstmarges en sommige adviesbureaus schrijven rode cijfers.

Dat is heel sneu voor de grote bedrijven, maar blijkbaar besteden steeds meer opdrachtgevers rechtstreeks hun opdrachten aan bij diegene die het werk uitvoert. ZZP’ers kennen geen overheadkosten en kunnen daardoor concurrerend optreden op een markt die decennialang gedomineerd werd door onderaanneming.

Gouden tijden voor bemiddelaars is voorbij
In “gouden tijden” waren er veel meer opdrachten dan uitvoerders. De grote adviesbureaus huurden ZZP’ers in die voor een schamel bedrag opdrachten bij derden mochten uitvoeren. Dat daarbij grove marges werden toebedeeld aan de grote adviesbureaus voor hun bemiddeling was meer stelregel dan uitzondering. Een uurtarief van € 40,- voor de zelfstandigen werd zonder met de ogen te knipperen doorbelast tegen het drievoudige. Nu ook grote opdrachtgevers en overheidsinstanties moeten bezuinigen ontdekt men dat het eigenlijk veel voordeliger is om de mensen in het veld rechtstreeks in te huren zonder tussenkomst van een bemiddelaar…

Ook in andere sectoren wint ZZP’ers marktaandeel
De adviesbranche is niet de enige groep die dit verschijnsel merkt. Ook in de bouwsector klagen aannemers steen en been dat ze veel concurrentie hebben van ZZP’ers. Ook deze groepen aannemers hebben zelfstandigen stelselmatig uitgebuit totdat de zelfstandigen steeds meer rechtstreeks opdrachten gingen aannemen.

Administratiekantoor ZZP helpt met haar aantrekkelijke tarief de ZZP’er bij het behoud van zijn/haar concurrentiepositie.

Leave a Reply