Weekers weigert goede ZZP VAR plannen om te zetten in daden

Zelfstandigen Bouw en de Stichting ZZP Nederland betreuren het dat staatssecretaris Weekers vasthoudt aan de ontwikkeling van een VAR-webmodule en het voorstel van ZZP-organisaties voor een Bewijs van Ondernemerschap naast zich neerlegt. De argumenten die Weekers daarvoor aanvoert in een brief aan de Tweede Kamer, snijden volgens de ZZP-organisaties geen hout. Zelfstandigen Bouw en Stichting ZZP Nederland blijven bereid tot constructief overleg om te zien of de plannen gecombineerd kunnen worden.

Via de webmodule, die met een jaar vertraging pas in in 2015 kan worden toegepast, moeten ZZP’ers voor iedere opdracht en opdrachtgever een verklaring m.b.t. hun zelfstandigheid invullen. Ook de opdrachtgever wordt medeverantwoordelijk voor de juistheid van de verklaring. Dat zal volgens Stichting ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw zorgen voor een forse administratieve lastenverhoging en nog meer onduidelijkheid. Opdrachtgevers zullen daardoor sneller kiezen voor kostbare bemiddelaars.

Stichting ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw hebben, samen met PZO en FNV/ZZP, een eenvoudiger oplossing aangeboden die ook nog eens effectiever werkt: het Bewijs van Ondernemerschap (BVO). Op verzoek toetst de Kamer van Koophandel in een persoonlijk gesprek of  een ZZP’er in aanmerking komt voor een BVO. Met deze selectie aan de poort worden schijnconstructies fors teruggedrongen en is er sprake van bewust ondernemerschap. Met een BVO zijn zowel opdrachtgever als opdrachtnemer gevrijwaard, in tegenstelling tot de huidige VAR waarbij er absoluut geen vrijwaring is voor de zelfstandige.

Weekers onderschrijft het belang van goede voorlichting aan startende ZZP’ers over de gevolgen en risico’s van het ondernemerschap, maar vult dit op geen enkele wijze in. Ook ondersteunt Weekers de gedachte achter een persoonlijk gesprek in relatie tot de preventieve toets, maar ook hier wordt wederom geen invulling aan gegeven door de staatssecretaris.

Weekers schrijft in de brief aan de Kamerleden dat het plan van de ZZP-organisaties voorziet in een ongeclausuleerde vrijwaring zonder dat bij fraude gehandhaafd kan worden. Dat is pertinent onjuist. Fraude en misbruik dienen juist stevig te worden bestreden.

Volgens de Staatssecretaris bestaat overeenstemming dat in de toekomst gestructureerd overleg zal plaatsvinden tussen de ZZP-organisaties om kennis en expertise uit te wisselen. Stichting ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw werken hier graag aan mee maar vragen zich tegelijkertijd af of dat wel zinvol is als de staatssecretaris volstaat met het onderschrijven van de goede plannen van de ZZP-organisaties zonder ze om te zetten in concreet beleid.

De gezamenlijke conclusie van Zelfstandigen Bouw en Stichting ZZP Nederland is dat het ministerie op verzoek van de Kamer alternatieven heeft aangehoord maar dit ongemotiveerd ter zijde heeft geschoven en zich houdt bij het oorspronkelijke plan  dat voorlopig nog niet uitvoerbaar is.

Desondanks staan beide ZZP-organisaties open voor een constructief overleg om te bezien of plannen gecombineerd kunnen worden zodat er een goed functionerend systeem ontstaat dat ondernemend Nederland ten goede zal komen.

 

Bron: ZZP nederland

Leave a Reply