Groot deel ZZP-ers loopt belastingvoordelen mis

Tweederde van de ZZP’ers in Nederland die gebruikmaken van de diensten van een  boekhouder geeft zichzelf een voldoende voor hun kennis over belastingvoordelen. Van de ZZP’ers zonder boekhouder  is 66,1% positief over kennis van de belastingregels. Dat betekent dat een derde van de ZZP’ers die hun zaak runnen zonder hulp van een boekhouder waarschijnlijk belastingvoordelen mislopen. Boekhouders ervaren bovendien dat veel  ZZP’ers hun kennis over belastingvoordelen en aftrekposten overschatten. Het aantal ZZP’ers dat mogelijk belastingvoordelen misloopt ligt dus vele malen hoger. Dit is een deel van de uitkomsten van  een onderzoek dat Offerti.nl  in december heeft gehouden onder de ruim 30.000 aangesloten professionals.

Overschatting Boekhouders geven aan dat meer dan de helft (53,1%) van de ZZP’ers het verschil niet kent  tussen een zakelijke en een particuliere aangifte. Van de geënquêteerde  ZZP’ers zegt echter ruim 73,2%  dit verschil wel degelijk te kennen. Volgens de boekhouders overschatten veel  ZZP’ers hun kennis.

Startersaftrek Als  voorbeeld noemen de boekhouders de kennis over het gebruik van de Startersaftrek. 54,7% van de ZZP’ers denkt te weten wanneer ze gebruik moeten maken van de Startersaftrek, boekhouders ervaren dat slechts 8,4% van de ZZP’ers  ervan op de hoogte is dat het verstandig is om deze aftrek  alleen te gebruiken als de onderneming winst maakt.

Boekhouder nodig?! Terwijl  ZZP’ers denken hun belastingzaken goed op orde te hebben, denken de boekhouders daar heel anders over. Hun ervaring is  dat veel ZZP’ers onvolledig of verkeerd geïnformeerd zijn.  Een van de  redenen voor de kennisachterstand  is dat veel  ZZP’ers hun kennis van ‘horen zeggen’ hebben. Deze zelfstandigen zouden er goed aan doen om hun belastingzaken over te laten aan de professionals. De bovengenoemde voorbeelden  zijn nog maar het topje van de ijsberg  van hardnekkige algemene misvattingen, aldus de boekhouders.

Een greep uit mogelijke voordelen/faciliteiten welke wellicht misgelopen worden:

 • Zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek
 • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
 • Meewerkaftrek
 • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
 • Meewerkaftrek
 • Stakingsaftrek
 • Investeringsaftrek
 • Willekeurige afschrijving
 • MKB-vrijstelling
 • Fiscale Oudedagsreserve (FOR)
 • Kleine ondernemersregeling

Heeft u twijfels over het volledig benutten van belastingvoordelen in uw situatie, neem dan contact op met Administratiekantoor ZZP.

 

 

 

Leave a Reply