Verklaring arbeidsrelatie kunt u vertrouwen

Krijgt u voor uw werkzaamheden een verklaring arbeidsrelatie (VAR) van de Belastingdienst, dan moet u er ook op kunnen vertrouwen dat die juist is. De inspecteur mag niet zomaar op een later moment de afgegeven verklaring weer terugdraaien als de feiten niet gewijzigd zijn. Dit bleek ook uit een recente uitspraak van het gerechtshof in Arnhem.

Heeft u een VAR voor winst uit onderneming – een zogenoemde VAR-wuo – dan geeft de fiscus daarmee aan dat ze uw inkomsten aanmerkt als winst uit onderneming. Uw opdrachtgever hoeft dan over uw beloning geen loonheffingen in te houden en af te dragen. De Belastingdienst mag een eerder afgegeven VAR niet zomaar terugdraaien. Dit kwam ook in deze zaak naar voren waarbij een interim-manager in de gezondheidszorg werkzaam was. Voor deze werkzaamheden ontving de man in 2007 een VAR-wuo. Het aantal opdrachtgevers liep echter sterk terug. In 2007 had hij nog drie opdrachtgevers en in 2008 nog maar één. Dit constateerde de inspecteur bij een boekenonderzoek. Op basis van deze feiten ging hij dan ook niet akkoord met de zelfstandigenaftrek in de aangifte inkomstenbelasting voor 2007.

Nieuw inzicht in de feiten

De man vond dat hij wel recht had op de zelfstandigenaftrek, want hij had immers een VAR-wuo van de fiscus ontvangen. Het gerechtshof in Arnhem gaf aan dat de man winst uit onderneming genoot als hij zijn werkzaamheden zelfstandig uitvoerde. Hiervoor was vereist dat hij onafhankelijk van zijn opdrachtgevers werkte, hij streefde naar continuïteit van de opdrachten en liep ook ondernemersrisico. Door het geringe aantal opdrachtgevers liep de man niet genoeg ondernemersrisico en was daardoor volgens het gerechtshof geen ondernemer. Hij had echter wel een VAR van de Belastingdienst ontvangen. En zolang de feiten niet veranderden was de inspecteur wel gebonden aan deze afgegeven VAR. Herziening door een nieuw inzicht in de feiten was dus niet toegestaan. De man kreeg dus gelijk en had wel recht op de zelfstandigenaftrek.
Gerechtshof Arnhem, 10 juli 2012, LJN: BX4766

Heeft u vragen over uw VAR-verklaring, neem dan contact op met Administratiekantoor ZZP.

Leave a Reply