Werkwijze Administratiekantoor ZZP

Administratiekantoor ZZP Werkwijze

Aanlevering
Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die Administratiekantoor ZZP van u nodig heeft om uw boekhouding en aangiften te kunnen verzorgen. Niet alle gegevens zijn per definitie van toepassing zijn op uw situatie.

Administratie
▪ Inkoopfacturen op chronologische volgorde
▪ Verkoopfacturen op nummer
▪ Contant betaalde bonnen op chronologische volgorde (eventueel kasboek)
▪ Eventuele administratie van de zakelijk gereden kilometers met privéauto
▪ Eventuele administratie van zakelijke uren (t.b.v. urencriterium met bijbehorende ondernemersaftrek)
▪ Aanslagen, aangiften en correspondentie Belastingdienst
▪ Download bankafschriften (MT940 formaat) en/of papieren bankafschriften op chronologische volgorde

Bij aanvang van onze werkzaamheden hebben we verder algemene informatie van uw bedrijf nodig, zoals:
▪ Kopie paspoort/rijbewijs
▪ Kopie uittreksel Kamer van Koophandel
▪ Kopie firmacontract
▪ Kopie oude jaarstukken
▪ Kopie oude aangiften Inkomstenbelasting
▪ Kopie oude aangiften Omzetbelasting
▪ Kopie VAR-verklaring
▪ Ondertekende opdrachtbevestiging
▪ Uw contactgegevens zoals uw naam en adres, telefoonnummers, e-mail, website, etc.

Ook een kopie van eventuele bewijsstukken van blijvend belang zouden wij graag ontvangen, zoals:
▪ Kopie Huur / verhuurovereenkomsten
▪ Kopie van kredietovereenkomsten met uw bank
▪ Kopie van eventuele andere leningovereenkomsten
▪ Kopie van leaseovereenkomsten
▪ Overzicht verzekeringen (zakelijk en privé)
▪ Pensioenovereenkomst
▪ Controlerapporten Belastingdienst
▪ Fiscale nummers van u en eventueel uw partner.

Om onze lage tarieven te kunnen blijven hanteren is het noodzakelijk dat de documenten periodiek ordentelijk bij Administratiekantoor ZZP aangeleverd worden.

Dit zou b.v. op onderstaande wijze kunnen gebeuren:
1. Gebruik een zakelijke bankrekening. Betaal uw privé-uitgaven van uw privérekening;
2. Koop een ordner en voeg in ieder geval tabbladen toe met de namen: bank, inkopen, verkopen, kas;
3. Verwerk de kasmutaties in een overzicht;
4. Houd alle nog te betalen inkoopfacturen achter een apart tabblad.

Snelstart Boekhoud Software
Administratiekantoor ZZP werkt naar tevredenheid met Snelstart administratieve software. Snelstart is gebruikersvriendelijk, betrouwbaar en geeft, zowel voor ons als voor de klant, overzichtelijke uitdraaien van saldibalans, grootboek, debiteuren en crediteuren. Het is met name gericht op ZZP-ers en de kleinere MKB-ondernemingen in Nederland.

Door de lage aankoopprijs van Snelstart is het boekhoudpakket ook makkelijker door de ZZP-er aan te schaffen indien deze toch graag zelf de nodige mutaties zou willen verwerken. Administratiekantoor ZZP prefereert dat de boekhouding op het kantoor van Administratiekantoor ZZP wordt gedaan.

Indien u grote aantallen mutaties heeft, zou het wellicht voordeliger kunnen zijn indien u de mutaties, zover mogelijk, zelf in Snelstart invoert, waarna Administratiekantoor ZZP deze gegevens controleert en de eventueel noodzakelijke aanpassingen doet en de fiscale aangiftes door Administratiekantoor ZZP gedaan kunnen worden. U ontvangt vervolgens een gecorrigeerde Snelstart-administratie retour.

De reden dat wij voor Snelstart hebben gekozen is gelegen in het feit dat er, naast de lage prijs van dit pakket, een uitwisselingsmogelijkheid per e-mail mogelijk is, waardoor de administratie eenvoudig tijdelijk overgenomen wordt en vragen en knelpunten in uw boekhouding snel opgelost kunnen worden.