Tijdwinst voor kantoren in SBR-implementatietraject

Op initiatief van SRA heeft eind augustus een bespreking plaatsgevonden met het management van de Belastingdienst, waarin de zorg is uitgesproken rond het invoeringsproces van SBR. SBR wordt per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal voor diverse stromen. Dit betekent dat aangiftes IB en VpB over het aangiftejaar 2012 die rechtstreeks vanuit software verstuurd worden, verplicht met SBR moeten worden aangeleverd.

SRA-bestuurslid Jan Zweekhorst uitte met name zijn zorgen over het aanvraagproces van het Service Bericht Aanslag (vervanger van de Elektronische Kopie Aanslag) en dat van de uitstelaanvraag (voor 1 april) voor het aangifte jaar 2012: Is iedereen op tijd klaar? Tijdens het gesprek met de Belastingdienst waarbij ook NOAB aanwezig was, heeft Zweekhorst twee voorstellen gedaan die gisteren door het ministerie van Financiën zijn goedgekeurd:

1. EKA en SBA

De SBA -de nieuwe EKA- is zeer waarschijnlijk niet klaar op 1 januari 2013. Daarom zal in 2013 de EKA blijven bestaan naast de SBA. Kortom: het aangiftejaar 2012 kan ook in EKA ontvangen worden.

2. De Uitstelregeling

De uitstelaanvraag voor het aangiftejaar 2012 moet voor 1 april 2012 ingediend worden. Om wat ruimte voor de kantoren te creëren, gaat het ministerie ermee akkoord dat de uitstelaanvragen, evenals EKA/SBA, ook nog via het BAPI-kanaal aangevraagd kunnen worden. Hierdoor winnen kantoren een aantal maanden tijd om hun organisatie SBR-proof te maken.

SRA: ‘Ondanks deze tijdswinst benadrukken we nogmaals het belang om het migratieproces rond SBR (implementatie juiste PKI service certificaat én software) zo snel mogelijk te starten als u dat als kantoor nog niet heeft gedaan. Uw kantoor moet uiterlijk 1 maart 2013 SBR-proof zijn. Voor meer informatie verwijzen we u naar de SBR Whitepaper op de website van SRA, de publicaties van de Belastingdienst en www.sbr-nl.nl.’

Leave a Reply