Eenvoudig bezwaar maken tegen BTW-correctie

Per 1 juli 2011 zijn de regels voor het bepalen van de BTW-correctie behoorlijk op de schop gegaan als gevolg van een uitspraak van rechtbank Haarlem. Over de eerste helft van 2011 moet u de BTW over het privégebruik van de auto van de zaak nog koppelen aan de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting. Voor de tweede helft van 2011 moet u uitgaan van een BTW-forfait van 2,7%. Tegen de berekening over de eerste helft van 2011 kunt u bezwaar maken. Via Administratiekantoor ZZP kunt u nu op eenvoudige wijze bezwaar aantekenen tegen de BTW-correctie over de eerste helft van 2011.

In uw aangifte over 2011 moet u gebruik maken van twee systemen voor het berekenen van de BTW-correctie. Over de eerste helft van 2011 moet u de BTW-correctie baseren op het werkelijk gebruik of 12% van de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting. De rechtbank in Haarlem vond deze regeling echter in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De wet is op dit punt gewijzigd en voor de tweede helft van 2011 moet u de correctie bepalen op basis van het werkelijke gebruik of een vast forfait van 2,7% van de catalogusprijs. U kunt echter nog wel bezwaar maken tegen de BTW-correctie over het eerste helft van 2011.

Collectief bezwaar

Administratiekantoor ZZP kan hiervoor een bezwaarschrift indienen voor meerdere cliënten tegelijk. Administratiekantoor ZZP schrijft één collectief bezwaarschrift voor al haar klanten. U moet er wel mee instemmen dat de fiscus uw bezwaarschrift kan aanhouden tot één jaar na het onherroepelijk worden van arresten van de Hoge Raad in relevante proefprocedures. Daarnaast vervalt voor u de mogelijkheid om gehoord te worden voordat de fiscus uitspraak op het bezwaarschrift doet. Vraag bij Administratiekantoor ZZP eens naar de mogelijkheden om aan te sluiten bij het collectief bezwaar!

 

Leave a Reply