Geldig concurrentiebeding per e-mail voor zzp'er

Een arbeidsovereenkomst met een concurrentiebeding dat via de e-mail verstuurd is en waarop de werknemer zijn akkoord via de e-mail heeft gegeven, is rechtsgeldig. De uitvoering kort daarna van een opdracht bij een detacheringsbureau als zzp’er valt onder dit beding, aldus de rechter.

Een werknemer en een werkgever zijn mondeling een arbeidsovereenkomst overeengekomen. Zij onderhandelden over een indiensttreding van de werknemer bij de werkgever waarbij er ook sprake was van deelneming in het kapitaal van de werkgever. Toch gaat er iets mis. Er ontstaat een lastig te ontwarren kluwen van arbeidsrelaties die door de rechter moet worden ontleed.

Als de onderhandelingen rond lijken te zijn, stuurt de werkgever betrokkene een e-mail met de details van de arbeidsovereenkomst. Dit concept arbeidsovereenkomst bevat bepalingen over een proeftijd en een concurrentiebeding. Verder is er een artikel opgenomen over het verrichten van nevenwerkzaamheden. Dit wordt de werknemer verboden, ongeacht of hij dit doet voor eigen rekening of voor derden. Nadat er wat heen en weer wordt gemaild, komt er uiteindelijk een akkoord van de werknemer. Hij zegt dat het akkoord is en is het dus eens met de voorwaarden die zijn gesteld in de arbeidsovereenkomst.

Er wordt enige tijd voordat hij in dienst treedt, gesproken over een opdracht die de toekomstige werknemer bij een derde moet vervullen. De betrokkene wil pas in dienst treden nadat deze opdracht is vervuld. Enkele weken later meldt de werknemer dat hij via een IT-detacheringsbedrijf een opdracht krijgt bij een bedrijf en deze ook zal uitvoeren. Vervolgens zegt hij zijn baan af bij de werkgever met wie hij een overeenkomst had en neemt de opdracht als zzp’er voor zijn rekening.

De beoogd werkgever is ‘not amused’ en sommeert de werknemer zijn werkzaamheden voor het detacheringsbureau te staken. De werknemer doet alsof zijn neus bloedt en geeft geen gehoor aan de oproep van de werkgever. Daarop start de werkgever een kort geding. Hij eist dat de werknemer een jaar lang geen werkzaamheden uitvoert voor het detacheringsbureau en claimt een schadevergoeding als dit wel gebeurt. De kortgedingrechter stelt vast dat de arbeidsovereenkomst met een proeftijdbeding door de werknemer rechtsgeldig, want binnen de termijn, met onmiddellijke ingang is beëindigd. De afgesproken passage inzake het verbod op nevenwerkzaamheden is volgens de rechter niet geschonden.

Concurrentiebeding

Wel stelt de rechter dat het concurrentiebeding geldig is. Ondanks dat er tussen werkgever en werknemer verschil van mening is over het voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste van het concurrentiebeding, is de rechter van oordeel dat het beding in beginsel geldt.

Zo is er een arbeidsovereenkomst met een concurrentiebeding via de e-mail verstuurd en heeft de werknemer zijn akkoordverklaring via de e-mail gegeven. Het is volgens de voorzieningenrechter zo klaar als een klontje dat aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan. Bovendien had de werkgever veel belang bij het sluiten van een concurrentiebeding. De werknemer probeert er nog onder uit te komen door te zeggen dat het detacheringsbureau geen klant is van zijn werkgever.

Verder was er geen contractuele relatie tussen het bureau en zijn werkgever. Maar volgens de rechter was de afspraak dat er zou worden gezocht naar een geschikte opdracht, waarop zijn werkgever hem zou plaatsen bij een opdrachtgever. Ze zijn het eens dat de opdracht die de werknemer vond, ook een geschikte opdracht was voor de werkgever. En of de opdracht uit het netwerk van de werknemer kwam, doet volgens de rechter niet terzake. De werkgever is door de handelswijze van de werknemer een opdracht misgelopen en hierdoor heeft de werkgever schade opgelopen.

Dwangsom

De voorzieningenrechter verbiedt daarop de werknemer nog langer werkzaamheden uit te voeren voor het detacheringsbureau. Het verbod geldt voor een half jaar. De gevorderde dwangsom wordt beperkt. Wel moet de werknemer de proceskosten betalen. Nu kan de werknemer niet voor eigen rekening bij het detacheringsbureau of de aan haar gelieerde ondernemingen werkzaam zijn. Wanneer de werknemer zich niet houdt aan de afspraak, dient hij een dwangsom te betalen van 2.500 euro per dag.

 

Rechtbank Dordrecht, 8 september 2011, nr. 94096 / KG ZA 11-154 (35.50 KB)

Leave a Reply