Kamer van Koophandel waarschuwt voor nepfacturen

Ondernemers moeten komende weken extra alert zijn op nepfacturen die zogenaamd van de Kamer van Koophandel (KvK) komen. Met ingang van 2013 is de jaarlijkse bijdrage aan de KvK namelijk afgeschaft en ontvangen ondernemers daarvoor geen factuur meer, zo waarschuwde de ondernemersorganisatie donderdag.

Voor eventuele nog openstaande jaren kan nog wel een naheffing volgen. Ook […]

Automatische verlenging VAR (verklaring arbeidsrelatie) vervalt

Met ingang van 2013 vervalt in de Wet inkomstenbelasting 2001 de mogelijkheid tot automatische verlenging van de verklaring arbeidsrelatie (VAR). Dit betekent feitelijk dat voor het kalenderjaar 2014 geen automatische verlenging van de eerder afgegeven verklaring arbeidsrelatie (VAR) meer zal plaatsvinden.

Voor de automatische verlenging van de VAR voor het kalenderjaar 2013 heeft de […]

Forfaitaire methode voor correctie privégebruik van auto’s van de zaak door ondernemers niet in lijn met Europese btw-systeem.

De – inmiddels aangepaste – forfaitaire berekeningsmethode voor het bepalen van de correctie voor het privégebruik van auto’s van de zaak door ondernemers is niet in lijn met het Europese systeem, aangezien het niet op proportionele wijze rekening houdt met de daadwerkelijke omvang van het privégebruik. De Hoge Raad kwam onlangs in navolging van het […]