Geen kostenaftrek werkruimte eigen woning bij vervanging

Als werknemers tijdens de vakantie van de werkgever gebruik maken van de werkruimte in de eigen woning van de werkgever, blijft de aftrekbeperking voor de kosten van de onzelfstandige werkruimte van toepassing.

Er is pas sprake van werkruimte die zich in de eigen woning bevindt als deze naar verkeersopvatting zelfstandig is. In een zaak bij […]