Auto van de zaak: verhaal boetes en schade

Heeft één van uw werknemers het afgelopen jaar tijdens werktijd met een auto van de zaak een verkeersovertreding begaan en daarvoor een boete gekregen? Als u die boete als werkgever hebt betaald – bijvoorbeeld omdat het kenteken van de auto op naam van de zaak staat – dan raadt Administratiekantoor ZZP aan dat u die boete alsnog verhaalt op de betreffende werknemer.

Doet u dat niet, dan kan de boete worden aangemerkt als een nettoloon-betaling. Dat kan u een forse naheffing kosten over de – gebruteerde – boete, inclusief verhoging en heffingsrente. Datzelfde geldt ook voor schade aan de auto die het gevolg is van onzorgvuldig gebruik van de auto door de werknemer.

De Hoge Raad heeft beslist dat een werkgever de verkeersboetes van een werknemer wegens te hard rijden altijd moet verhalen op het nettoloon van de werknemer. Ook bij snelheidsovertredingen van niet meer dan 10 kilometer!

Leave a Reply